Header

În ce perioadă se va desfăşura Evaluarea Naţională din 2020

Examenele în cadrul Evaluării Naţionale vor avea loc în perioada 15 – 18 iunie 2020, potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz şi publicat joi în Monitorul Oficial.

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial, este următorul:

2-5 iunie 2020 – Înscrierea la evaluarea naţională
5 iunie 2020 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie 2020 – Limba şi literatura română – proba scrisă
17 iunie 2020 – Matematica – Proba scrisă
18 iunie 2020 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
22 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12.00)
22 iunie 2020 – Depunerea contestaţiilor (orele 14.00 – 20.00)
23-26 iunie 2020 – Soluţionarea contestaţiilor
27 iunie 2020 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

În cuprinsul Art.11 al ordinului sunt enunţate şi situaţiile în urma cărora elevii pot fi eliminaţi din sala de examen, precum şi obiectele pe care aceştia nu au voie să le deţină în momentul intrării în sala de examen.

„(1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

(7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7)”.

Prima probă a Evaluării Naţionale 2019 a avut loc în 18 iunie.

Sursa: Mediafax

S-ar putea să-ți placă și ...